Biz Birlikte Güçlüyüz / YOZGAT Sevgi Evleri- - yonetimyapisi
   
  anasayfa
  bakanimiz
  Valimiz
  sevgievlerinedir
  misyonumuz
  tuzuk
  yonetimyapisi
  hikayevesiirler
  bunlaribiliyormusunuz
  peygamberimizinsozleri
  mehmetciksiirleri
  Arama Motoru
  is sorgulama
  Canlı Destek Hattı
  zekatesti
  videolar
  resimler
  GALERİ-2
  TOP LİSTE
  www.shcek.gov.tr
  TEST
  YÖNETİCİLERİMİZ
  iletisim
  hakkimizda
  Dr.İsmail BARIŞ
  cocukhaklari
  Siteler Arasi Yarisma
  Kayıtlı Kullanıcı Girişi
  Dost Siteler
  Sayac Ekle
  Siteler Arasi Yarisma Hakkinda
  Oylamadaki Siteler
  Radyo
  Deneme
  DESTEK VER
  Haberler
  Hakkımızda
  Testtt
  sondakika1
  sondakika2
  sondakika3
  bakanlik
  haber1
  mynet
  mynethaber
  mynethaber2
  spor
  iddaa
  Yeni sayfanın başlığı 504
  reklamiletisim
  mynet3
  mynet4
  mynett5
  mynet5
  Yapım Aşamasındayız
  konu1
  konu2
  konu3
  kimsesizcocukbakimi
  prdegeri
  Forum
  Yeni sayfanın başlığı
  haber2
  haber3
  haber4
  haber5
  nerjersey
  radyodeneme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yönetim Yapısı 


Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmalarını yürütmek amacıyla güçlü bir örgüt yapısı oluşturmuştur. Örgütü merkez ve şubeler olarak ayırmış, bunun yanı sıra Kol'lar kurarak en küçük birimlere kadar inmiştir.

Genel Merkez Örgütü :

1- Genel Kongre; Genel Merkez kurulu ve şube delegelerinden oluşan Genel Kongre iki yılda bir olağan olarak toplanmaktadır. Olağanüstü Kongre istemi doğması halinde, önceki olağan Genel Kongreye seçilen delege veya yedekleri ile Genel Merkez Kurulu üyeleri toplantıya katılmaktadır. Kongre üye sayısının yarısından bir fazla ile yapılmaktadır. İkinci toplantıda ise çoğunluk aranmamaktadır.

2- Genel Merkez Kurulu; Genel Merkez Kurulu Genel Kongre tarafından iki sene için seçilen 25 asil 12 yedek üyeden seçilmektedir. Genel Merkez Kurulu, Genel Kongre sonrasında yapılan ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir ikinci başkan seçmektedir. Genel Merkez Kurulu, Kurumu ilgilendiren konularda sürekli veya geçici komisyonlar kurabilmektedir.

3- Genel Merkez İdare Kurulu; Genel Merkez İdare Kurulu, Genel Başkan ve 2. Başkan ile Kurulca kendi aralarından seçilecek beş üyeden oluşmaktadır. Genel Merkez İdare Kurulu, Genel Merkez Kurulunun icra organı olup, onun adına Kurumu yönetir. Genel Merkez Kuruluna karşı sorumludur.

4- Genel Başkanlık; Genel Başkan kurumun yurt içi ve yurt dışı örgütünün temsilcisidir. Kurumu mahkeme, meclislerde ve her türlü özel ve resmi törenlerde temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevleri ikinci başkan yüklenir.

5- Denetçiler ; Kurumun örgüt içerisindeki işlerini denetlemek üzere Genel Kongrece üç asil, iki yedek denetçi seçilmektedir. Denetçiler seçildikleri dönemin işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını, Kurumun gelir ve giderlerinin uygun yürütülüp yürütülmediği, kıymetli evrak ve paraların kayıtlara uygunluğunu denetlemektedir.

Şubeler :

1- Şube Kongreleri; Şubeler Kurumun amaçlarını yayabilmek amacıyla kurulmaktadır. Şubeler kendi bölge sorumlulukları altındaki yerlerde Kurumun tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Aynı belediye sınırları içinde birden fazla şube kurulmamaktadır. 25 kişilik üyenin bulunduğu yerde, bir başkan, bir sayman, bir veznedar ve iki İdare Kurulu üyesi seçilerek şube açılır. Yabancı ülkelerdeki Türkler ve Müslümanlarla, Türk sevenler tarafından da şube ve kollar kurulabilir.

2- Şube İdare Kurulları; Şubelerin işleri, kongrelerince iki yıl için seçilen 5-7 kişilik İdare Kurulları tarafından yürütülmektedir. İdare Kurulları Kongreyi izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir muhasip, bir katip ve bir veznedar seçerek görev dağılımını yapmaktadır. Şube Başkanı şubenin temsilcisidir. Resmi ve özel işlerde Kurumu temsille yükümlüdür.

3- Denetçiler; Şube kongrelerinde iki asil, iki yedek denetçi seçilmektedir.

Kollar :

Kollar Kurum Şubelerinin bulunduğu şehir ve kasabalarda ilkokullarda, nüfusu elli binden fazla şehirlerin semt ve mahallelerinde, kurumun çalışmasına uygun bucak ve köylerde kurulmaktadır.

İlkokul Müdürü, Öğretmenler ve Okul Aile Birlikleri Başkanları ve öğrenci velileri ile ilkokullarda Kol kurulmaktadır. Kolların amacı yoksul öğrencilere kitap, malzeme sağlamak, yiyecek ve giyecek yardımı bulmaya çabalamaktır.

1- Kol Kongreleri; Kol üyelerince her yıl Ekim ayının ilk haftası toplanarak Kol Kongresi gerçekleştirilir. 3-5 kişilik yeni yönetim kurulları, iki yedeği ile üyesi yüzden fazla olan kollar ayrıca bir denetçi ile bir yedek denetçi seçer.

2- Kol İdare Kurulları; Kol kongrelerince her yıl seçilen 3-5 kişiyle oluşturulan Kol İdare Kurulları, şubelere benzer görevleri yapmaktadır.

Kurumun örgüt yapısını ana hatlarıyla ele aldıktan sonra, birkaç sayısal verinin incelenmesinde yarar bulunmaktadır.Cumhuriyetin 18. kuruluş yıldönümü nedeniyle 1941 yılında Kırıkkale Milletvekili ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Fuat Umay'ın radyo konuşmasına göre; Kurumun 700 şubesi, bir çocuk mektebi, üç doğumevi, iki ana mektebi, beş pansiyon, dört diş muayenesi, dört yüzme ve kum havuzu, otuz iki dispanser, on bir süt damlası, iki sinema, iki sıhhat müzesi, on bir çocuk okuma evi, dokuz çocuk yıkanma yeri, on altı gündüz bakımevi, otuz dokuz çocuk yuvası, elli beş çocuk bahçesi, yetmiş sekiz aşevi olmak üzere 284 kuruluşu bulunmaktadır.

Kurumun 25. yılı nedeniyle 1946 yılında çıkarılan yayında, Çocuk Esirgeme Kurumunun 688'i yurt içinde 38 i yurt dışında olmak üzere 726 şubesinin ve 62.257 üyesinin olduğu belirtilmektedir.1946-1947 yıllarındaki kuruluşlarla ilgili bilgiler ayrı bir başlık altında incelenmiştir.

7-8 Mayıs 1976 Yılında yapılan 28. Genel Kurulda Kurumun 67 il ve 450 ilçede örgütlendiği, 33 yuva, beş ana okulu, iki orta dereceli okul (hemşire koleji-öğretmen okulu) 14 poliklinik ve 2 aşevi ile hizmetlerini yürüttüğü belirtilmiştir.

 

   
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol