Biz Birlikte Güçlüyüz / YOZGAT Sevgi Evleri- - konu2
   
  anasayfa
  bakanimiz
  Valimiz
  sevgievlerinedir
  misyonumuz
  tuzuk
  yonetimyapisi
  hikayevesiirler
  bunlaribiliyormusunuz
  peygamberimizinsozleri
  mehmetciksiirleri
  Arama Motoru
  is sorgulama
  Canlı Destek Hattı
  zekatesti
  videolar
  resimler
  GALERİ-2
  TOP LİSTE
  www.shcek.gov.tr
  TEST
  YÖNETİCİLERİMİZ
  iletisim
  hakkimizda
  Dr.İsmail BARIŞ
  cocukhaklari
  Siteler Arasi Yarisma
  Kayıtlı Kullanıcı Girişi
  Dost Siteler
  Sayac Ekle
  Siteler Arasi Yarisma Hakkinda
  Oylamadaki Siteler
  Radyo
  Deneme
  DESTEK VER
  Haberler
  Hakkımızda
  Testtt
  sondakika1
  sondakika2
  sondakika3
  bakanlik
  haber1
  mynet
  mynethaber
  mynethaber2
  spor
  iddaa
  Yeni sayfanın başlığı 504
  reklamiletisim
  mynet3
  mynet4
  mynett5
  mynet5
  Yapım Aşamasındayız
  konu1
  konu2
  konu3
  kimsesizcocukbakimi
  prdegeri
  Forum
  Yeni sayfanın başlığı
  haber2
  haber3
  haber4
  haber5
  nerjersey
  radyodeneme

TÜRK HALKININ  KİMSESİZ VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA BAKIŞI KAMUOYU ARAŞTIRMASI

ARAŞTIRMANIN TEMEL SONUÇLARI


Toplumumuzda  çok az sayıda kişinin kimsesiz çocuklarla doğrudan ilişkisi olmuştur.


Korunmaya muhtaç çocuklarla doğrudan, hakiki ilişki kurma noktasında çekimserlik dikkat çekmektedir.

İnsanların kendilerini çocuklarla doğrudan karşı karşıya getirmeyen edilgin acıma ve merhamet duyguları ön plana çıkmaktadır.

Bununla birlikte korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili çalışmalarda gönüllü olma düşüncesi  oldukça yaygındır.

İnsanlarımızın küçük sayılmayacak bir  bölümü kimsesiz çocuklar konusunda peşinen olumsuz tutum içindedir. Ancak olumsuz yaklaşım içinde olanlar da bile   “merhamet” hisleri hala muhafaza edilmektedir.

Sokaklarda yaşayan çocuklar uyuşturucu kullanan, soygun yapan kişiler olarak algılanmaktadır.

Çocukların sokakta çalışması onaylanmamaktadır.

Korunmaya muhtaç çocuklar konusu toplumda insani-vicdani-sosyal ve moral bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

Madde bağımlılığının sokaktaki çocukların sorunu olmaktan çıkıp, aileleriyle birlikte yaşayan çocukları da tehdit eder hale geldiği konusunda yaygın bir kannat vardır.

Yetiştirme yurtları yetersiz bulunmakta, bu yurtlarda büyüyen çocukların topluma uyum sağlayamadığına inanılmaktadır.

Toplumun kimsesiz çocuklarla yeterince ilgilenmediği düşünülmektedir.

Sokakta yaşayan çocuklar konusunda en büyük sorumlu bu çocukların aileleri görülmektedir.

Çocukların korunmaya muhtaç hale düşmemesi için en çok üzerinde durulan hususlar ailelerin çocuk eğitiminde daha bilinçli hareket etmesi ve anne-babalar ile çocuklar arasında iletişimin sağlıklı olmasıdır.

Devletin toplumla birlikte hareket ederek korunmaya muhtaç çocuklar sorununu çözmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Kimsesiz çocuklara yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının hizmetleri yeterli bulunmamaktadır.

Aynı şekilde SHÇEK’in kimsesiz çocuklara yönelik faaliyetleri ile belediyelerin gençlere ve çocuklara yönelik hizmetleri   de yetersiz 
bulunmaktadır.

Araştırmaya katılanların %12,1’inin ailesinde özürlü çocuk bulunmaktadır.

Özürlü çocuk doğumunun en önemli sebebi olarak akraba evliliği gösterilmekte, bunu cahillik izlemektedir.

Özürlülerin en önemli sorunu olarak hayatlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemelerin yokluğu ve toplum dışına itilmeleri gösterilmektedir.


ÇAPRAZ TABLOLARIN DEĞERLENDİRİLMESİYLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

Çocuğunun kimsesiz çocuklarla arkadaşlık etmesi konusunda erkekler kadınlara göre daha olumsuz tavır takınırken, çocuğunun yetiştirme yurdundan biriyle evlenmesine erkekler daha mesafeli yaklaşmaktadır.

Korunmaya muhtaç çocuklar sorununun çözümünde kadınlar devletten daha fazla beklenti içinde olurlarken, erkekler devlet ve toplumun birlikte çözümüne daha sıcak bakmaktadırlar.

Sokakta yaşayan çocukları gördüklerinde acıma hissi duyma oranı erkeklerde kadınlardan belirgin şekilde fazladır. Aynı şekilde kadınların bu çocukları gördüklerinde korkuya kapılma oranları da erkeklerden oldukça fazladır. Madde bağımlısı çocuklardan korkma konusunda da kadınlarla erkekler arasında benzer bir farklılık vardır.

Yaş ilerledikçe, kimsesiz bir çocuğu evlat edinme düşüncesi azalmaktadır.

Sokakta yaşayan çocuklar sorununda en büyük sorumluluğu aileye yükleyenler arasında, ilkokul mezunları başı çekmektedir.

Korunmaya muhtaç çocuklar sorununun çözümünde toplumsal katkının artırılmasına ilkokul mezunları daha az önem vermektedirler. Eğitim düzeyi arttıkça toplumsal katkının artırılması görüşü yoğunlaşmaktadır.

Sokakta yaşayan çocuklar konusunda, eğitim durumu düşüklerde acıma hissi daha fazladır. Eğitim durumu yükseldikçe korku oranı yükselmektedir. Yardımcı olma isteği de eğitim durumu düşük olanlarda daha fazladır.

Devlet isterse tinerci çocuklar sorununu kısa sürede çözebilir yargısına, eğitim düzeyi düşük olanlar daha fazla oranda katılmaktadırlar.

Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklardaki artışın nedenini yoksulluğa bağlayanlar düşük gelir gruplarında daha yoğun olarak bulunmaktadırlar.

Kimsesiz çocuklarla ilgili bir organizasyonda gönüllü olarak görev alma arzusu, gelir durumu yükseldikçe artmaktadır.

Gelir seviyesi yüksek olanlar, yurt ve yuvaları doğal olarak daha fazla ziyaret etmektedirler.

Kimsesiz bir çocuğu evinde misafir edebileceklerini belirtenler, gelir seviyesi yükseldikçe daha fazlalaşmaktadır. Ancak, iş evlat edinme noktasına geldiğinde, gelir grupları arasında ciddi bir farklılık görülmemektedir.

Gelir seviyesi düşük olanlar, madde bağımlısı kimselerle karşılaşmaktan daha fazla korkmaktadırlar.
   
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol